${item.title}
${i18n('search')}

Kutse andmine

Kutseeksamite toimumise ajad ja hinnad


Kutseeksam korstnapühkija 3. tase  toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Särevere ehituse majas.

28.09.2023.a. algusega kell 10.00, dokumentide esitamise viimane päev 13. 09. 2023.

Kutseeksam korstnapühkija 4. tase taastõendamine toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Särevare ehituse majas.

28. 09. 2023.a. algusega kell 12:00 , dokumentide esitamise viimane päev 13. 09. 2023.

29. 11. 2023.a. algusega kell 10:00, dokumentide esitamise viimane päev 14. 11. 2023.

Kutseeksam korstnapühkija 5. tase toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses ,Särevare ehituse majas.

29. 11. 2023.a. algusega kell 10:00, dokumentide esitamise viimane päev 14. 11. 2023.

Kutseeksam korstnapühkija 4. tase (3 lt- 4 le) toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses ,Särevare ehituse majas:

28. 09. 2023.a. algusega kell 12:00 , dokumentide esitamise viimane päev 13. 09. 2023.

29. 11. 2023.a. algusega kell 10:00, dokumentide esitamise viimane päev 14. 11. 2023.


   KOOLITUSTEKS VÕTKE ÜHENDUST KORTNAPÜHKIJATE KOJAGA  VÕI JÄRVAMAA  KUTSEHARIDUSKESKUSEGA.

  EKSAMITASU TULEB TASUDA ENNE EKSAMIT A/A  EE171010220276611226, PÄÄSTELIIT ( MÄRGE ” KUTSEEKSAM , ISIK KELLE EEST TASUTAKSE”). SULARAHAS TASUDA EI SAA.

  Eksamile lubatakse kui on:
  • Kõik dokumendid korrektselt esitatud
  • Kutseeksami tasu on makstud

  Kutseeksami tasu korstnapühkija 3.tase, 4,tase – 250 eurot.

  Kutseeksami tasu korstnapühkija 5.tase- 220 eurot

  Taastõendamise tasu  korstnapühkija 4.tase, 5,tase- 147 eurot

  Korduseksam 145 eurot


  Dokumendid

  • Koopia tunnistusest korstnapühkija koolituse läbimise kohta.
  • Koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist.
  • Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid: a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt), c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel) – vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,  maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  Dokumendid saata   aadressile: e-post: kutseandmine@paasteliit.ee  digitaalselt allkirjastatuna.

  NB! Palume kinni pidada avalduste esitamise tähtajast.

  Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja soovijat sellele eksamile ei lubata, küll aga võivad nad tulla järgmisele eksamile. Avaldus ja dokumendid tuleb esitada e-postile: kutseandmine@paasteliit.ee, allkirjastatud digidokumendina.

  Lisainfo

  +372 502 8621 Jaak Laanisto
  +372 518 8027 Toomas Henk

  info@paasteliit.ee
  +372 527 4112
  Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


  PÄÄSTELIIT

  Registri number 80302703
  IBAN EE547700771002741382

  ${i18n('newsletter')}
  Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

  Otsi

  Liitu meie uudiskirjaga

  Minu Andmed

  Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.