${item.title}
${i18n('search')}

Liitumine


Peame oluliseks iga ühingut ja iga üksikut inimest, kes soovib anda oma panuse Eesti ohutuma elukeskkonna nimel. 

Alustame üheskoos siit. 

Enne avalduse saatmist tutvu ka meie põhikirja, visiooni ja tegevusega maapääste, merepääste ning eripääste valdkondades.

Ühingu liitumine Päästeliiduga

Kui soovite oma vabatahtliku pääste ühinguga liituda Päästeliidu katusorganisatsiooniga, siis täitke selleks liitumisavaldus ning edastage see info@paasteliit.ee

Vabatahtlikuks saamine

Esiteks pole vahet, kas oled täisjõus täiskasvanu või alaealine noor. Vabatahtiku päästega saab teavitustöö mõttes tegeleda igaüks. Piisab teotahtest ning kontaktist oma kohaliku vabatahtliku päästeühinguga. 

Kui Sul puudub kontakt oma piirkondliku päästeühinguga, anna endast meile teada ja me aitame Sul selle kontakti luua.

Kolmandaks võib Sul olla soov luua oma kogukonnas vabatahtliku pääste, merepääste või eripäästega tegelev komando. Mittetulundusühingu loomiseks on õigus igal Eesti elanikul. Komando loomisega saad tutvuda allpool.

Seega saab vabatahtliku pääste, merepääste ja eripääste edendamises lüüa kaasa igaüks, kel selleks kindel soov ja tahe.

Teiseks on võimalik lüüa kaasa väljakutsetel ning ennetustöö kodukülastustel. Selleks tuleb läbida vabatahtliku päästja algkoolitus või merepäästja algkoolitus ning sooritada asjakohane arvestus. Kursustel osalemine on tasuta, nõudes peamiselt vaid otsustustahet ja meelekindlust. Vabatahtliku merepääste puhul kontakteeru väljavalitud ühinguga ning sealt edasi aitavad sind juba nemad.

Samas peab vabatahtliku päästja riikliku tunnistuse taotleja vastama siiski teatud seadusandlikele kriteeriumitele.  Vabatahtliku merepäästja kriteeriumitele saad pilgu peale heita riigiteatajas

Kuidas luua vabatahtlikku komandot?

Vabatahtliku komando loomisel on lihtsam ja keerulisem pool.

Lihtsam pool on seotud komando juriidilise loomisega. Selleks piisab liikmeskonnast (mis võib olla ühe rühma suurune ehk neli inimest) ja MTÜ registreerimisest ettevõtjaportaalis. Pärast seda saab kirjutada Päästeliidule liitumisavalduse ja teie ühing liidetakse üldisesse vabatahtliku pääste inforingi. Mõistlik on oma rühm korralikult välja koolitada nii, et kõigil liikmetel oleks vabatahtliku pääste või merepääste tunnistus, mis annab sotsiaalsed tagatised ja juriidilise õiguse osaleda väljakutsetel. 

Keerulisem pool on seotud varustuse hankimise, komandohoone rajamise ja kohaliku Päästeameti (PäA) päästekeskuse või merepääste puhul, Politsei- ja piirivalveametiga (PPA) lepingusse astumisega. Varustuse hankimiseks saavad ühingud raha kas korjanduste kaudu või kohalike omavalitsuste toetusena. Mõnikord võib juhtuda, et kasutatud, kuid töökorras vara kannab maha PäA või PPA ning selline mahakantud tehnika leiab oma tee päästeühingutesse. Selleks tasub suhelda vastavate asutuste piirkondlike juhtidega.

Varustuse ostmise eesmärgil tegelevad osad päästeühingud ka teenuste osutamisega kohalikele ettevõtetele ja omavalitsustele. Vabatahtlike ühingute komandohooneid on ühingute kasutusse saadud peamiselt kolmel teel. Tegemist on kas endiste PäA või PPA ruumidega, kohaliku omavalitsuse käsutuses olevate sobivate ruumidega, või on ühing ehitanud LEADERi vms projekti toel täiesti uue komandohoone. Päästeteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks tuleb samuti suhelda kohaliku PäA või PPA kontaktisikuga. Tuleb mõista, et nad sõlmivad lepingu vaid siis, kui see langeb kokku olemasoleva võimelüngaga üldisel päästeteenuste kaardil. Sellele vaatamata võib suhtlus kohalike PäA ja PPA ametnikega anda ideid, kuidas üht või teist aspekti muuta nii, et ühing oleks lepingukõlbulik.

Päästeliit saab kogu selle protsessi käigus anda nõu ja aidata leida kontakti nendega, kes saavad abiks olla. 

Liitu Virtuaalkomandoga

Vabatahtlikke päästjaid ühendav Päästeliit on võtnud oma eesmärgiks muuta Eesti maailma kõige turvalisemaks elukeskkonnaks.

Selle sihi saavutamiseks kaasame tuhandeid motiveeritud vabatahtlikke, kes on keskmisest teadlikumad käitumiseks erinevate kriiside puhkedes ning omavad ka valmisolekut vajadusel oma kogukonnale appi tõttama. Ainult koos tegusate ja teadlike inimestega suudame muuta ühiskonna mõtteviisi säästvama ja ohutuma elukeskkonna suunas.

Maapääste

Maapäästekomando on tavaliselt vabatahtlik tuletõrjeühing, millel on vähemalt üks põhiauto, seda kasutav meeskond ja kaasnev varustus.

Merepääste

Merepäästekomando keskmes on päästepaat, seda kasutav meeskond ning asjaomane side- ja eritehnika.

Eripääste

Eestis on viimase paarikümne aasta jooksul tekkinud mõned spetsiifiliste päästetöödega seotud ühingud. Näiteks on ühinguid, kelle vaev on kulunud veepäästekoerte kasvatamisele ja koolitamisele.

info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Liitu meie uudiskirjaga

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.