${item.title}
${i18n('search')}

Maapääste

Eestis on sadu vabatahtlikke tuletõrjeühinguid

Maapäästekomando on tavaliselt vabatahtlik tuletõrjeühing, millel on vähemalt üks põhiauto, seda kasutav meeskond ja kaasnev varustus.

Varustus ja hooned

Eesti maapääste komandohooned on väga erinevad. Mõned neist on endised kolhoosihooned, teised just selleks otstarbeks ehitatud moodsad depood. Mõnel komandol oma komandohoone puudub, mistõttu ollakse väljasõiduvalmiduses vaid suvekuudel.

Veelgi suurem mitmekesisus valitseb vabatahtlike varustuse osas. Mõned ühingud sõidavad nõukogude ajast pärinevate ZIL-ide ja GAZ-idega, teistel on kasutada lääne päritolu sõidukid.

Päästeliidu eesmärk on ühtlustada ja parandada maapäästeühingute varustuse ja komandohoonete töövalmidust ja taset.

Ennetustöö

Maapäästes korraldatakse ennetustööd põhiliselt kahel viisil: avalike ürituste ja eraviisiliste kohtumistena.

Avalikud üritused on tavaliselt elanikkonnale korraldatavad info- ja ohutuspäevad või päästealane telk muu avaliku ürituse raames. Mõnel puhul korraldatakse kogukonnale talvel ohutu liuväli, et lapsed ei läheks uisutama selleks mitte ettenähtud kohtades. 

Eraviisiline kohtumine on kodukülastus, mille käigus kontrollitakse kodu tuleohutusalast valmisolekut ja antakse inimestele nõu, kuidas muuta majapidamine ohutumaks.

Päästetöö

Maapääste päästetööd jagunevad laias laastus kolmeks: tulekustutustööd, hätta sattunud loomade aitamine ja liiklusõnnetustele reageerimine. Liiklusõnnetustele reageerivate vabatahtlike komandode arv kasvab kogu aeg. 

Päästetöödel osalevad vabatahtlikud on olenevalt päästekeskusega sõlmitud lepingust erinevates valmidusastmetes. Osas komandodes toimub valve vabatahtlike ja kutseliste koostöös. Enamikul juhtudest on siiski tegemist täielikult vabatahtlike üksustega, kes korraldavad ise nii oma varustuse komplekteerimise kui ka side, autode ja muu varustuse korrashoiu.

Järelkasv

Mitmed päästeühingud organiseerivad noorteringe. Kokku peab saama piisavalt huvilisi ja selleks teevad vabatahtlikud teavitustööd koolides ja kohalikes kogukondades. 

Ringides korraldatakse korrapäraselt kohtumisi, kus õpitakse tuleohutusalaseid põhitõdesid, varustuse ja tehnikaga ringikäimist. Samuti tegeletakse jõukohase tuletõrjespordiga.

Päästeliidu komandode asukohad Eestis

Päästeliit ühendab ja esindab Eestis päästealal vabatahtlikult tegutsevaid ühinguid, sõltumata nende valdkonnast ja asukohast.

Meie hulgas on ühingud, mis tegelevad tuletõrjega, merepäästega, koerapäästega, veepäästega, nööripäästega, inimeste otsingutega, ennetustööga ja paljude teiste päästevaldkondadega.

${i18n('all')} Eripääste Maapääste Merepääste

Liitu Virtuaalkomandoga

Virtuaalkomando ühendab vabatahtlikke Eesti inimesi, kes tahaksid panustada tavalisest enam oma pere ja kogukonna turvalisusesse.

Liitu Päästeliiduga

Päästeliit soovib 2025. aastaks kasvatada vabatahtlikku päästesse kaasatud inimeste arvu 25 000-ni. Seepärast peame oluliseks iga ühingut ja iga üksikut inimest, kes soovib anda oma panuse Eesti ohutuma elukeskkonna nimel. Alustame üheskoos siit.

info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Liitu meie uudiskirjaga

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.