${item.title}
${i18n('search')}

Päästeliidust

Ohutum Eesti 

Päästeliit on üle kümnendi seisnud selle eest, et Eesti kuuluks riikide sekka, kus õnnetused, mõttetult kaotatud inimelud ja hävinud vara oleksid väga erakordsed vahejuhtumid.

Püüame teha elu Eestis ohutuks ning tagada, et olla vabatahtlik päästja ja merepäästja oleks võimalikult lihtne, põnev ja kasulik. Püüame muuta ühiskondlikku mõtteviisi säästvama ja ohutuma elukeskkonna suunas.

2010

Päästeliidu asutamine

Päästeliit asutati 22. jaanuaril 2010 Riigikogus. Sellele eelnes neli aastat arutelusid ja mõttevahetusi erinevates Eestimaa paikades – Tartus, Elvas, Türil, Viljandis ja Eidaperes, kus osales paarkümmend aktiivsemat seltsi üle Eesti.
2016

Turvaline Eesti 2025

2016. aasta 4.–5. novembril Narvas toimunud üldkogul võttis Päästeliit vastu uue visiooni „Turvaline Eesti 2025", kus nähti ette:

  • teeme päästekomandodest kogukonna turvalisuse keskused;
  • viime elanikkonnakaitse oskused inimesteni.
2019

Eesti Tuletõrje ja Pääste 100

7. septembril 1919 asutasid vabatahtlikud tuletõrjeseltsid Tallinnas Estonia teatris üleriigilise tuletõrjeorganisatsiooni – Eesti Üleriigilise Tuletõrje Liidu. Sellega pandi seaduslik alus üle-eestilisele ühisele vabatahtlikule tuletõrjetegevusele. Tänapäeval tähistatakse septembrikuu seitsmendal päeval Eesti tuletõrje päeva.
Päästeliit on Tuletõrje Liidu järjepidevuse kandja.
2022

Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjeliidu ühinemine

3. jaanuaril kinnitati registrikandega Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjeliidu ühinemine. Päästeliit jääb Tuletõrjeliidu enam kui 100-aastast järjepidevust vabatahtlikus päästes edasi kandma.
Ühinemisega lähevad Päästeliidule üle kõik Eesti Tuletõrjeliidu tegevused (sh korstnapühkijate kutsekoolitused ja hindamine) ja traditsioonid nagu näiteks autasude andmine.


2022

Päästeliit tõttas Ukraina päästjatele appi

24. veebruaril 2022 alanud Venemaa agressioon Ukrainas pani Päästeliidu tegutsema. 
käivitati Ukraina abistamise projekt, mis on tänu annetajatele ja vabatahtlike päästjate kaasa löömisele kasvanud 4,7 miljoni euro ja üle 70 saadetise suuruseks.
2023

Päästeliit sõlmis koostöölepingu Ukraina vabatahtliku pääste katusorganisatsiooniga

Päästeliit sõlmis 7. septembril 2023. aastal koostöölepingu Ukraina vabatahtlike päästjaid ühendava katuseorganisatsiooniga. Koostööleppe eesmärk on jagada teadmisi, vahetada kogemusi ning koolitada teineteist erinevate päästevaldkonna teemadel.

3000+

vabatahtlikku

8000+

reageeringut

123

Ühingut

9000+

h / ennetustöid

Maapääste

Maapäästekomando on tavaliselt vabatahtlik tuletõrjeühing, millel on vähemalt üks põhiauto, seda kasutav meeskond ja kaasnev varustus.

Merepääste

Merepäästekomando keskmes on päästepaat, seda kasutav meeskond ning asjaomane side- ja eritehnika.

Eripääste

Eestis on viimase paarikümne aasta jooksul tekkinud mõned spetsiifiliste päästetöödega seotud ühingud. Näiteks on ühinguid, kelle vaev on kulunud veepäästekoerte kasvatamisele ja koolitamisele.

Seisame ohtuse eest

Päästeliit on rõhutatult avatud organisatsioon. Soovime olla Eesti kodanikuühiskonna parim näide. Räägime alati kaasa vabatahtlikku päästet ja merepäästet puudutavate seaduste, määruste ja regulatsioonide loomisel. Tegeleme ühishangete, koolituste ja ohutuspäevade korraldamisega.

Meie tegevuse tulemusena on märkimisväärselt paranenud vabatahtlike maa- ja merepäästekomandode rahaline olukord ning suhtlus kohalike päästekeskuste ja riigiasutustega.

Tagame Eestis 2025. aastaks Skandinaaviaga võrdväärse ohutustaseme

2016. aasta 4.-5. novembril Narvas toimunud üldkogul võttis Päästeliit vastu uue visiooni „Turvaline Eesti 2025“. Visioon ühtib eesmärgi poolest Päästeameti visiooniga tagada Eestis aastaks 2025 Skandinaaviaga võrdväärne ohutustase, pidades silmas õnnetustes hukkunuid ja vigastatuid. Päästeliiduna leiame, et sellele eesmärgile jõudmiseks peavad vabatahtlikud maa- ja merepäästekomandod olema senisest märksa võimekamad.

Visiooni elluviimiseks astume konkreetsed samme. Püüame senisest enam kaasata ettevõtjatest sponsoreid ja ootame väiksemas mahus panustama igaüht. Teeme Eestis elu ohutuks!

info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Liitu meie uudiskirjaga

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.