${item.title}
${i18n('search')}

About us

Safer Estonia

Over a decade, the Éstonian Rescue Association has stood for Estonia to be among the countries where accidents, senselessly lost human lives, and destroyed property are exceptional incidents.

We try to make life in Estonia safe and ensure that being a volunteer rescuer is as easy, exciting, and useful as possible. We are trying to change social thinking towards a more sustainable and safer living environment.

3000+

vabatahtlikku

5697

reageeringut

120

Ühingut

4348h

ennetustöid

Rescue on land

A ground rescue unit is usually a volunteer fire company with at least one main vehicle, a crew operating it, and associated equipment.

Maritime rescue

The heart of the maritime rescue unit is the rescue boat, the crew using it, and the relevant communication and special equipment.

Special rescue

Several associations related to specific rescue operations have emerged in Estonia over the past few decades. For example, there are associations whose efforts have been spent on raising and training water rescue dogs.

Seisame ohtuse eest

Päästeliit on rõhutatult avatud organisatsioon. Soovime olla Eesti kodanikuühiskonna parim näide. Räägime alati kaasa vabatahtlikku päästet ja merepäästet puudutavate seaduste, määruste ja regulatsioonide loomisel. Tegeleme ühishangete, koolituste ja ohutuspäevade korraldamisega.

Meie tegevuse tulemusena on märkimisväärselt paranenud vabatahtlike maa- ja merepäästekomandode rahaline olukord ning suhtlus kohalike päästekeskuste ja riigiasutustega.

Tagame Eestis 2025. aastaks Skandinaaviaga võrdväärse ohutustaseme

2016. aasta 4.-5. novembril Narvas toimunud üldkogul võttis Päästeliit vastu uue visiooni „Turvaline Eesti 2025“. Visioon ühtib eesmärgi poolest Päästeameti visiooniga tagada Eestis aastaks 2025 Skandinaaviaga võrdväärne ohutustase, pidades silmas õnnetustes hukkunuid ja vigastatuid. Päästeliiduna leiame, et sellele eesmärgile jõudmiseks peavad vabatahtlikud maa- ja merepäästekomandod olema senisest märksa võimekamad.

Visiooni elluviimiseks astume konkreetsed samme. Püüame senisest enam kaasata ettevõtjatest sponsoreid ja ootame väiksemas mahus panustama igaüht. Teeme Eestis elu ohutuks!

info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.