${item.title}
${i18n('search')}

Kutse andmine

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED NING ESITATAVAD DOKUMENDID

1. Korstnapühkija tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) vähemalt põhiharidus,

b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 260 h ulatuses, millest 80 tundi moodustab teooria ja  180 h praktika kõrgema taseme korstnapühkija kutset omava isiku juhendamisel.

 

2. Korstnapühkija tase 4 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) vähemalt põhiharidus,

b) läbitud kutsealane täiendõpe vähemalt 40 h ulatuses, millest

– vähemalt 24 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike

hoonete küttesüsteemide puhastamisel kõrgema taseme korstnapühkija kutset omava isiku juhendamisel,

c) vähemalt 3-aastane töökogemus 3.taseme kutselise korstnapühkijana. Tehtud vähemalt 30 päästeinfosüsteemi kantud tööd viimase aasta jooksul.

 

3. Korstnapühkija-meister tase 5 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) keskharidus

b) Läbitud kutsealane täiendõpe vähemalt 40 h ulatuses järgmistel teemadel:

– tuleohutus ja 24 h ulatuses eksperthinnangu koostamine

c) vähemalt 8-aastane töökogemus EKR tase 4 korstnapühkijana. Tehtud vähemalt 30 päästeinfosüsteemi kantud tööd viimase aasta jooksul

4. Kutseõppe tasemeõppe lõpetajale on korstnapühkija tase 3 kutsete taotlemise eeltingimuseks vastava eriala tasemeõppe õppekava läbimine.

Kutse esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendid.

1. Korstnapühkija tase 3:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)

b) haridust tõendava dokumendi koopia

c) kutsealase väljaõppe (teooria ja praktika)läbimist tõendava dokumendi koopia

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise

kohta.

 

2. Korstnapühkija tase 4 taotlemise dokumendid:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)

b) haridust tõendava dokumendi koopia

c) täiendõppe läbimist tõendava dokumendi koopia

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise

kohta

e) väljavõte küttesüsteemide päästeinfosüsteemist tehtud tööde kohta viimasel aastal

3. Korstnapühkija-meister tase 5 taotlemise dokumendid:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)

b) haridust tõendava dokumendi koopia

c) täiendõppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

e) väljavõte küttesüsteemide päästeinfosüsteemist tehtud tööde kohta viimasel aastal

 4. Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamile registreerimiseks esitab kutseõppeasutus koondavalduse vastava eriala tasemeõppe õppekava läbinud õppurite kohta. Koondavaldusel märgitakse vähemalt järgmised andmed: taotleja ees-ja perekonnanimi, isikukood, eksami keel, isikuandmete avalikustamine kutseregistris (ei/jah), paberkandjal kutsetunnistus (ei/jah),e-posti aadress, taotleja allkiri.

Kutse taastõendamise eeltingimused (kvalifikatsiooninõuded haridusele (sh koolitusele) ning töökogemusele jm nõuded)

1. Korstnapühkija tase 3 kutse taastõendamise eeltingimused on:

- korstnapühkija tase 3 kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taotluse esitamise                 hetkeks möödas rohkem kui üks aasta; 

- läbitud tuleohutuse, gaasisüsteemide puhastuse ja klienditeeninduse alased                täienduskoolitused vähemalt 24 tundi                

-töökogemus kutselise korstnapühkijana. Tehtud vähemalt 30  päästeinfosüsteemi kantud tööd viimase aasta jooksul.

2. Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeltingimused on:

- korstnapühkija tase 4 kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taotluse esitamise     hetkeks möödas rohkem kui üks aasta;

- läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja klienditeeninduse alased täienduskoolitused, vähemalt 24 tundi;

- töökogemus kutselise korstnapühkijana. Tehtud vähemalt 30 päästeinfosüsteemi kantud tööd viimase aasta jooksul.

3. Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused on:

- korstnapühkija-meister tase 5 kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taotluse esitamise hetkeks möödas rohkem kui üks aasta;  

- töökogemus korstnapühkija-meistrina. Tehtud vähemalt 30 päästeinfosüsteemi kantud tööd viimase aasta jooksul;

- tehtud vähemalt 5 päästeinfosüsteemi kantud nõuetele vastavat eksperthinnangut erinevate küttesüsteemide kohta viimase viie aasta jooksul;

- läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu koostamise alased täienduskoolitused vähemalt 20 tundi.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

1. Korstnapühkija tase 3 taastõendamise taotlemise dokumendid:

a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),

b) täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

c) väljavõte küttesüsteemide päästeinfosüsteemist, mis sisaldab  vähemalt 30 tehtud tööd;

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2. Korstnapühkija tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid:

a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),

b) täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

c) väljavõte küttesüsteemide päästeinfosüsteemist, mis sisaldab  vähemalt 30 tehtud tööd;

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

3. Korstnapühkija-meister tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:

a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),

b) täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

c) väljavõte küttesüsteemide päästeinfosüsteemist, mis sisaldab vähemalt 30 tööd

d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.   

 


info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Liitu meie uudiskirjaga

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.