${item.title}
${i18n('search')}

Kutse andmine

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED NING ESITATAVAD DOKUMENDID

1. Korstnapühkija, tase 3 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) vähemalt põhiharidus,

b) läbitud kutsealane väljaõpe vähemalt 240 h ulatuses, millest vähemalt 160 h moodustab

praktika vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel.

 

2. Korstnapühkija, tase 4 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) vähemalt põhiharidus,

b) läbitud kutsealane täiendõpe vähemalt 40 h ulatuses, millest

– vähemalt 8 h moodustab gaasiseadmete ohutuse alane koolitus ja

– vähemalt 16 h moodustab praktika korterelamute, katlamajade ja/või ühiskondlike

hoonete puhastamisel vähemalt EKR 4. taseme korstnapühkija juhendamisel,

c) vähemalt 3-aastane töökogemus madalama taseme kutselise korstnapühkijana.

 

3. Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse esmakordsel taotlejal on:

a) keskharidus

b) vähemalt 40 h ulatuses täiendkoolituse läbimine järgmistel teemadel:

– tuleohutus

– gaasiseadmete ohutus

– eksperthinnangu koostamine

c) vähemalt 8-aastane töökogemus korstnapühkija, EKR tase 4 kutsetunnistuse

omajatel.

d) vähemalt kahe madalama kutsetasemega korstnapühkija juhendamise kogemus

viimase 5 aasta jooksul.

 

Kutse esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendid.

1. Korstnapühkija, tase 3:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

c) haridust tõendava dokumendi koopia

d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise

kohta.

 

2. Korstnapühkija, tase 4 taotlemise dokumendid:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt)

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

c) haridust tõendava dokumendi koopia

d) kutsealase väljaõppe läbimist tõendava dokumendi koopia

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise

kohta

3. Korstnapühkija-meister, tase 5 taotlemise dokumendid:

a) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehelt),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) haridust tõendava dokumendi koopia

d) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

e) tööalast kompetentsust tõendav portfoolio (vorm leitav kutse andja kodulehel) – töid

tutvustav mapp, mis sisaldab vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse taotlemisele eelneva

aasta jooksul),

f) vähemalt kahe kutsetunnistust omava korstnapühkija kontaktandmed, kes on kutse

taotleja juures läbinud praktilise väljaõppe ,

g) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutse taastõendamise eeldused (kvalifikatsiooninõuded haridusele (sh koolitusele) ning

töökogemusele jm nõuded).

1. Korstnapühkija tase 4 kutse taastõendamise eeldused on:

a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija I või korstnapühkija II

kutsetunnistus

b) kokku vähemalt 16 h mahus läbitud tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse ja

klienditeeninduse alaseid täiendkoolitusi

c) praktiline töökogemus kutselise korstnapühkijana vähemalt poole kutsetunnistuse

kehtivusaja jooksul

2. Korstnapühkija-meister tase 5 kutse taastõendamise eeldused on:

a) eelnevalt väljastatud korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistus

b) praktiline töökogemus korstnapühkija-meistrina vähemalt poole kutsetunnistuse

kehtivusaja jooksul

c) vähemalt kolm eksperthinnangut, vastavalt Päästeameti juhendile, erinevate

küttesüsteemide kohta

d) vähemalt kolm küttesüsteemide eksperthinnangut, mis on kantud

päästeinfosüsteemi.

e) läbitud täiendkoolitused tuleohutuse, gaasiseadmete ohutuse, eksperthinnangu

koostamise alal.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

1. Korstnapühkija, tase 4 taastõendamise taotlemise dokumendid:

a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel)

– vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2. Korstnapühkija-meister, tase 5 taastõendamise taotlemise dokumendid:

a) avaldus (leitav kutse andja kodulehelt),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) nõutavate täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad

d) praktilist töökogemust tõendav tehtud tööde loetelu (vorm leitav kutse andja kodulehel)

– vähemalt 30 tööd kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,

e) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

f) vähemalt kolm eksperthinnangut, vastavalt Päästeameti juhendile, erinevate

küttesüsteemide kohta

g) vähemalt kolm küttesüsteemide eksperthinnangut, mis on kantud

päästeinfosüsteemi.

 

 


info@paasteliit.ee
+372 527 4112
Sirge 2, 10618 Tallinn, Eesti


PÄÄSTELIIT

Registri number 80302703
IBAN EE547700771002741382

${i18n('newsletter')}
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Otsi

Liitu meie uudiskirjaga

Minu Andmed

Tulumaksu tagastuseks on vaja sisestada annetaja nimi ning isikukood.