Projektid

Tegevuse hoogustamiseks kaasame raha avalikest fondidest

Infosüsteemi loomine Päästeliidu töö efektiivsemaks,
kiiremaks ja tulemuslikumaks organiseerimiseks

Päästeliit sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse projektile, mille käigus loodi Päästeliidu liikmete infosüsteem VP-EST. Süsteem aitab ühingutel dokumenteerida oma varustuse ja liikmeskonnaga seotud detaile ning annab katusorganisatsioonile parema ülevaate vabatahtliku pääste olukorrast Eestis.

Kogumaksumus: 12 165.- eurot
Sellest KÜSK toetus: 11 565.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 06.2014-12.2015

Reostustõrje konteinerid

Päästeliit sai Kodanikuühiskonna Investeeringute Keskuselt rahastuse projektile, mille raames osteti neljale merepäästeseltsile reostustõrje konteinerid. Varustus sisaldab poome, teisaldatavaid haagiseid ja masuudi kogumiseks vajalikke vahendeid. Konteinerid määrati Päästeameti ettekirjutuse järgi kasutamiseks merepäästeseltsidele Pärnumaal, Saaremaal ja Põhja-Eestis.

Kogumaksumus: 100 000.- eurot
Sellest KIK toetus: 100 000.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 06.2016-12.2016

Päästeliidu ühiskondlik sidustamine: vabatahtliku pääste jõustamine internetis

Projekti eesmärk on kodanike, äriühingute ja sotsiaalpartnerite teadlikkuse tõstmine vabatahtlikust päästest ja nende kaasatus vabatahtliku pääste ülesannete täitmisel. Projekti raames luuakse Päästeliidule uus kodulehekülg ja alustatakse metoodilisema tööga sotsiaalmeedias.

Kogumaksumus: 12 000.- eurot
Sellest KÜSK toetus: 10 806,25.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 04.2017-08.2017