Projektid

Tegevuse hoogustamiseks kaasame raha avalikest fondidest

Ukraina päästjate abistamise projekt

Projekti eesmärk on annetuste kogumine ja nende abil Venemaa agressiooni käes kannatavate Ukraina päästjate varustamine neile vajaliku tehnikaga. Antud abi uuendatava kokkuvõtte ning üleskutsega saab tutvuda SIIN.

Projekti läbiviimise aeg: 02.2022 –

“Communities against disasters” rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt

Projekti eesmärk on teadmiste vahetamine ja ühisõppused koos Islandi vabatahtlike päästjatega asutusest Slysavarnafélagið Landsbjörg. Teadmiste vahetamise ja ühisõppuste eesmärk on omakorda parem valmisolek suurõnnetusteks. Seoses Ukraina sõjaga on projektil täiendav teema – varingupääste.

Kogumaksumus: 60 000.- eurot
Sellest Euroopa Komisjoni toetus: 60 000.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 04.2022-03.2023

Kliimamuutuste mõju vähendamine läbi metsatulekahjude ennetamise ja neile tõhusama reageerimise korraldamisega Borjomi piirkonnas Gruusias

Päästeliit jagab ja rakendab eesti vabatahtlike päästjate kogemusi Gruusia Borjomi piirkonna partnerile. Viimaste aastate ekstreemsed ilmastikuolud on seal ulatuslikke metsatulekahjusid põhjustanud. Mis omakorda vähendavad sealset looduslikku elurikkust ja on ohuks looduskauni paiga elanikele ja külalistele. Päästeliit aitab kohalikke päästjaid välja õpetada ja neid vajaliku tehnikaga varustada. Seeläbi saab kohapeal metsapõlengutele aegsasti piiri panna ja suuremaid looduskatastroofe ära hoida. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Välisministeeriumi toetab lisaks piirkonnas vabatahtliku päästevõimekuse loomist –  Päästeliit aitab edendada koostööd riigisektori ja kodanikuühiskonna vahel.

Projekti maksumus: 222 000 €
KIK toetus: 113 191 €
Välisministeeriumi toetus: 86 610 €
Projekti läbiviimise aeg: 16.04.2020-30.04.2022

INTROSERV

Päästeliidu ja Soome Merepäästeseltsi koostöös valmis projekt (INTROSERV) ühtse väikelaevade tehnilise mereabi teenuse arendamiseks Läänemere regioonis. Projekt sai toetuse Kesk-Läänemere programmist aastateks 2020-2021. Projekti kümnes pilootsadamas koordineerivad mereabi osutamist 5 piirkondlikku vabatahtlikku merepäästeühingut Eestis ja 5 Soomes. Pilootühingud loovad oma regioonis Trossi teenuse osutamiseks koostöövõrgustikud ning kaasavad kõik huvitatud vabatahtlikud ühingud ühtsesse süsteemi. Loe edasi…

Algatus “Minu meri”

Coca-Cola Fond toetab Päästeliidu juhtimisel koostatud ja 2020-2021 aastatel rakendatavat algatust „Minu meri“. Algatuse eesmärk on kaasata mereäärset elanikkonda 6 pilootpiirkonna mereohutuse ja mereranna reostuse likvideerimise üritustesse. Kaugem eesmärk on luua tugev kogukond, kes toetab väikelaevnike tehnilise mereabi süsteemi loomist ning on teadlik mereohutuse ja –puhtuse hoiust.
Loe edasi…

Infosüsteemi loomine Päästeliidu töö efektiivsemaks,
kiiremaks ja tulemuslikumaks organiseerimiseks

Päästeliit sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse projektile, mille käigus loodi Päästeliidu liikmete infosüsteem VP-EST. Süsteem aitab ühingutel dokumenteerida oma varustuse ja liikmeskonnaga seotud detaile ning annab katusorganisatsioonile parema ülevaate vabatahtliku pääste olukorrast Eestis.

Kogumaksumus: 12 165.- eurot
Sellest KÜSK toetus: 11 565.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 06.2014-12.2015

Reostustõrje konteinerid

Päästeliit sai Kodanikuühiskonna Investeeringute Keskuselt rahastuse projektile, mille raames osteti neljale merepäästeseltsile reostustõrje konteinerid. Varustus sisaldab poome, teisaldatavaid haagiseid ja masuudi kogumiseks vajalikke vahendeid. Konteinerid määrati Päästeameti ettekirjutuse järgi kasutamiseks merepäästeseltsidele Pärnumaal, Saaremaal ja Põhja-Eestis.

Kogumaksumus: 100 000.- eurot
Sellest KIK toetus: 100 000.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 06.2016-12.2016

Päästeliidu ühiskondlik sidustamine: vabatahtliku pääste jõustamine internetis

Projekti eesmärk on kodanike, äriühingute ja sotsiaalpartnerite teadlikkuse tõstmine vabatahtlikust päästest ja nende kaasatus vabatahtliku pääste ülesannete täitmisel. Projekti raames luuakse Päästeliidule uus kodulehekülg ja alustatakse metoodilisema tööga sotsiaalmeedias.

Kogumaksumus: 12 000.- eurot
Sellest KÜSK toetus: 10 806,25.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 04.2017-12.2017

Süüta mu tuli: ahjukütmise ennetusfilm

Projekti eesmärgiks oli ohutut ahjukütmist käsitleva ennetusfilmi loomine infotainment žanris. Film on kättesaadav YouTube’is ning seda on võimalik kasutada õppevahendina noorteringides, ohutuspäevadel ja sotsiaalmeedias kogu kütteperioodi jooksul.

Kogumaksumus: 6010.- eurot
Sellest Päästeameti toetus: 5500.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 03.2018-11.2018

Päästeliidu e-pood

Projekti eesmärgiks oli Päästeliidu e-poe loomine, kus pakutakse unikaalseid tooteid, teenuseid ja väikest valikut ennetustarvikuid. Poe üksikud müügiartiklid loovad terviklikke komplekte, mida on võimalik tarbida kas koos või eraldi. Poe müügiartikleid on võimalik turundada sotsiaalmeedias.

Kogumaksumus: 8126.- eurot
Sellest KÜSK toetus: 7387.- eurot
Projekti läbiviimise aeg: 08.2018-11.2019