Visioon

Tagame Eestis 2025. aastaks ohutustaseme, mis on võrdväärne Skandinaaviaga

2016. aasta 4.-5. novembril Narvas toimunud üldkogul võttis Päästeliit vastu uue visiooni „Turvaline Eesti 2025“. Visioon ühtib eesmärgi poolest Päästeameti visiooniga tagada Eestis aastaks 2025 Skandinaaviaga võrdväärne ohutustase, pidades silmas õnnetustes hukkunuid ja vigastatuid.

Päästeliiduna leiame, et sellele eesmärgile jõudmiseks peavad vabatahtlikud maa- ja merepäästekomandod olema senisest märksa võimekamad. Selleks:

  • teeme päästekomandodest kogukonna turvalisuse keskused
  • viime elanikkonnakaitse oskused inimesteni
  • kaasame 25 000 vabatahtlikku päästega seotud inimest
  • töötame välja uue päästemudeli

Sihtide saavutamiseks kaasame senisest aktiivsemalt nii ettevõtjaid kui kodanikke. Teeme Eestis elu ohutuks!

Tegevuskava

Visiooni elluviimiseks astume konkreetsed samme. Püüame senisest enam kaasata ettevõtjatest sponsoreid ja ootame väiksemas mahus panustama igaüht. Meie tegevusplaanidega saate lähemalt tutvuda siin.

Päästeliidu visiooni meedikajastused