Vabatahtlike rahastus

Vabatahtliku pääste tugevdamiseks otsime täiendavalt 7 miljonit eurot

Vabatahtliku pääste rahastuse käsitlemisel on paslik eristada üle Eesti asuvaid ühinguid ja nende esindusorganisatsiooni Päästeliitu. Esmalt käsitleme ühinguid, seejärel liitu.

Ühingute rahastus

Vabatahtlikud pääste- ja merepäästeühingud saavad raha peamiselt kahest allikast. Mõnes piirkonnas tulevad vahendid kohalikelt omavalitsustelt ja Päästeametilt riikliku teenuselepingu alusel iga väljasõidu otseste kulude katteks. Lisaks on mõnel ühingul kohalikest ettevõtjatest abilisi ja aeg-ajalt on vajamineva varustuse ja muu tehnika hankimiseks kasutatud ka korjandust. 2/3 Päästeliidu kodulehe kaudu tehtud annetustest lähevad edasi meiega liitunud ühingutele.

Ühingute vajadused

Tegelikult sooviksid üle Eesti paiknevad ühingud teha märksa rohkem kui riigi ja omavalitsuse toetus praegu võimaldab. Maa- ja merepäästeühingutel on kogukondade turvalisuse parandamiseks hulk eripalgelisi mõtteid, mis üldistatult on sõnastatud Päästeliidu visioonis. Hinnanguliselt vajaksime visiooni elluviimiseks aastas 7 miljonit eurot. Nimetatud summa väljendub muuhulgas, kuid mitte ainult alljärgnevas:

  • aktiivsem töö kohalike noortega
  • kaasaegsem päästetehnika
  • paremas korras komandohooned
  • nõuetele vastav kaitsevarustus

Seeläbi suureneks ühingute päästevõimekus, edeneks kogukondade turvalisus ja jätkusuutlikkus. Raha juba vaikselt koguneb, aita Sinagi!

Päästeliidu rahastus

Üks osa Päästeliidu kui vabatahtlike ühingute esindusorganisatsiooni rahastusest on tulnud Riigikogu liikmete poolt riigieelarves määratud sihtotstarbelise eraldisena. Täiendavaks ja tugevaks toeks on olnud meie sponsorid. Samuti oleme ühe või teise projekti jaoks saanud raha nii Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist kui Keskkonnainvesteeringute Keskusest. 1/3 Päästeliidu kodulehe kaudu tehtud annetustest jääb esindusorganisatsiooni.

Päästeliidu vajadused

Meie visioon ja teotahe ületab tunduvalt meie rahalisi võimalusi. Eelkõige vajaksime vahendeid järgmisteks tegevusteks:

  • vabatahtlike täiendõpe
  • ühishangete koordineerimine
  • üleriigilised noortelaagrid
  • avalike suhete korraldamine

Täiendava rahalise toe abil saame märksa tulemuslikumalt vähendada õnnetuste arvu, päästa senisest enam vara ja inimelusid. Raha juba vaikselt koguneb, aita Sinagi!