Sponsorid

Päästeliit on eraõiguslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Oleme avatud kõigile organisatsioonidele ja eraisikutele, kes jagavad meie väärtusi ja pühendumust ohutuma elukeskkonna loomisel. Suuremate toetajate kaasamiseks oleme kutsunud ellu sponsorluse süsteemi, mis jaguneb neljaks.

Päästeingel

Päästeinglid on Päästeliidu kõige suuremad toetajad, keda on kõige rohkem kolm. Päästeinglitega seotud logod ja info saavad Päästeliidu erinevates infokanalites, sõidukitel ja väljaannetes kõige laialdasemat kajastust. Kui oled huvitatud hakkama Päästeliidu päästeingliks, kirjuta või helista Päästeliidu partnerlus- ja sponsorlussuhete juhile.

ERGO toetab vabatahtlikke päästjaid kindlustusega.
https://ergo.ee
Lisaks vabatahtliku pääste toetamisele pani G4S aluse suurimale ohutusalasele koostööle Eestis, kus vabatahtlikud päästjad ja G4S-i turvatöötajad seisavad ühiselt selle eest, et Eesti oleks turvalisem.
http://www.g4s.ee/
Ligimesekaitsja

Päästeliidu ligimesekaitsjad on teinud Päästeliidule ühekordse suurema annetuse või toetavad Päästeliitu regulaarselt keskmisest suuremas mahus. Ligimesekaitsjaid on Päästeliidul kõige rohkem kümme. Ligimesekaitsja saab üsna palju tähelepanu meie erinevates teavitusmaterjalides ja meediakajastustes.

Kaasteeline

Päästeliidu Kaasteelised on teinud Päästeliidule ühekordse keskmises mahus annetuse või toetavad Päästeliitu regulaarselt keskmises mahus. Kaasteelist tutvusta​me Päästeliidu kodulehe​l ja sotsiaalmeedia kanalites.

Toetaja

Päästeliidu toetaja teeb ühekordse väiksemas mahus annetuse. Päästeliidu toetajatele pakume nähtavust oma kodulehel ja trükiste toetajate jaotustes. Juhul kui oled huvitatud hakkama Päästeliidu toetajaks, kirjuta või helista Päästeliidu partnerlus- ja sponsorlussuhete juhile.