Sponsorid

Päästeliit on eraõiguslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Oleme avatud kõigile organisatsioonidele ja eraisikutele, kes jagavad meie väärtusi ja pühendumust ohutuma elukeskkonna loomisel. Suuremate toetajate kaasamiseks oleme kutsunud ellu sponsorluse süsteemi, mis jaguneb neljaks.

Päästeingel

Päästeinglid on Päästeliidu kõige suuremad toetajad, keda on kõige rohkem kolm. Päästeinglitega seotud logod ja info saavad Päästeliidu erinevates infokanalites, sõidukitel ja väljaannetes kõige laialdasemat kajastust. Kui oled huvitatud hakkama Päästeliidu päästeingliks, kirjuta või helista Päästeliidu partnerlus- ja sponsorlussuhete juhile.

Tallink on Päästeliidu sponsoriks aastast 2013. Teiste seas Tallinki toel soetas Päästeliit neli reostustõrje konteinerit, kus on kõik vajalik, et lekkinud nafta, masuut ja muu ohtlik kraam ühingu kodu ja naabervalla rannikult, sadamast ja merelt kokku koguda.
https://www.tallink.ee/
Alfons Hakans toetas Päästeliidu merepäästeühinguid uute merepäästekiivrite soetamisel. Kokku hangiti uut varustust kümnete tuhandete eurode väärtuses. Iga merepäästeühing sai oma kasutusse 3 kiivrit koos kaasaegsete sidesüsteemidega.
https://www.alfonshakans.fi/
Lisaks vabatahtliku pääste toetamisele pani G4S aluse suurimale ohutusalasele koostööle Eestis, kus vabatahtlikud päästjad ja G4S-i turvatöötajad seisavad ühiselt selle eest, et Eesti oleks turvalisem.
http://www.g4s.ee/
Ligimesekaitsja

Päästeliidu ligimesekaitsjad on teinud Päästeliidule ühekordse suurema annetuse või toetavad Päästeliitu regulaarselt keskmisest suuremas mahus. Ligimesekaitsjaid on Päästeliidul kõige rohkem kümme. Ligimesekaitsja saab üsna palju tähelepanu meie erinevates teavitusmaterjalides ja meediakajastustes.

Kaasteeline

Päästeliidu Kaasteelised on teinud Päästeliidule ühekordse keskmises mahus annetuse või toetavad Päästeliitu regulaarselt keskmises mahus. Kaasteelist tutvusta​me Päästeliidu kodulehe​l ja sotsiaalmeedia kanalites.

Toetaja

Päästeliidu toetaja teeb ühekordse väiksemas mahus annetuse. Päästeliidu toetajatele pakume nähtavust oma kodulehel ja trükiste toetajate jaotustes. Juhul kui oled huvitatud hakkama Päästeliidu toetajaks, kirjuta või helista Päästeliidu partnerlus- ja sponsorlussuhete juhile.