Minu meri – austan ja hoian!

Coca-Cola Fond toetas Päästeliidu juhtimisel koostatud ja 2020-2021 aastatel rakendatavat algatust „Minu meri – austan ja hoian“ . Andsime panuse Läänemere ja Peipsi järve turvalisusesse ja puhtusesse.

Algatuse eesmärk oli kaasata mereäärset elanikkonda 6 pilootpiirkonna mereohutuse ja mereranna reostuse likvideerimise üritustesse. Kaugem eesmärk on luua tugev kogukond, kes toetab väikelaevnike tehnilise mereabi süsteemi loomist ning on teadlik mereohutuse ja –puhtuse hoiust.

„Palju räägitakse sellest, kuidas tuleb käituda mereääres olles, aga tähelepanuta on jäänud probleemid, mis tekivad merel. Meie soov on luua hästi toimivad koostöövõrgustikud, kus me saame väikelaevade omanikele selgitada, mis on mereturvalisus, kuidas ennetada merereostust ja kuidas saab iga inimene kaasa aidata, et meie mererannad ja meri püsiks puhtana,“ sõnas Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi.

Pooleteise aasta jooksul korraldasid ja koordineerisid vabatahtlikud merepäästeühingud  Lääne-Eesti (Pärnu, Haapsalu), Põhja-Eesti (Kaberneeme, Juminda, Purtse) ja Peipsi (Mustvee)  pilootpiirkondades egiidi all “Minu meri -austan ja hoian” hulgaliselt info- ja koolituspäevi, seminare, laagreid, talguid ja teisi üritusi. Algatuses osalesid huvitatud vabatahtlikud ühingud, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid ning koolinoored.

Algatus kuulub projekti alla “Turvaline ja puhas Läänemeri”, mille tulemusena luuakse pilootpiirkondades koostöövõrgustikud mereturvalisuse õpetamiseks, tehniliseks mereabiks väikelaevadele, merereostuse ennetamiseks ning mererandade puhtuse tagamiseks. Seega, meil kõigil on võimalus panustada Läänemere ja Peipsi järve turvalisusesse ja puhtusesse.

Lisainfo: projektijuht Ene Kalmus ene.kalmus@gmail.com, tel 502 4727

Projektide ja Päästeliidu tegemistega kursis olemiseks, liitu meie uudiskirjaga!

GALERII
Minu meri - austan ja hoian!

 

Esimene koosolek Purtse pilootsadamas. Valmistuti sisuliseks tegevuseks ehk anti esmane ülevaade algatuse eesmärkidest, soovitavatest tulemustest ja planeeritavatest aktsioonidest. 

Pärnu lahe merepääste selts puhastas “Minu meri” raames jõge suvepealinna ühes käidavamas kohas. Pärnu Lahe Merepääste Seltsi juhi Norman Talsoni sõnul on inimestel
kombeks, et mis silma alt ära, seda pole olemas – nii on vee alla kogunenud hulganisti prügi.
Talsoni sõnul puhastati ligi 150 meetrit kaiäärset. “Esimesel kümnel meetril Kesklinna silla juures saime kätte ostukäru, jalgratta ja liiklusmärgi posti. Ostukärusid võis veest leida pea iga kümne meetri tagant,” ütles Talson. Kokku koguti sukeldujate hinnangul veest ligi pool tonni metalli. Leitud esemed viidi taaskasutuspunkti. Vaata ka fotosid.

“Minu meri” algatuse avalikud üritused ja suuremad ettevõtmised
• Uulu muuli korrastamine ja ümbruse koristamine (Pärnu LMPS) – 23.mai
• Infoüritus laiemale grupile Haapsalus (Lääne RPR) – 5.juuni
• Kesklinna kaiääre puhastus (Pärnu LMPS) – 27.juuni
• Haapsalu laste linnalaager Puskul (Lääne RPR) – 29.juuni
• Haapsalu lastekodu koolituspäev (Lääne-Eesti RPR) – 7.juuli
• Haapsalu lastekodu praktiline õppepäev (Lääne-Eesti RPR) – 15.juuli
• Haapsalu jooksuklubi jooksulaager „Meie ühine meri – märka ja hoia“ – 17.juuli
• Sorgu saare koristustalgud (Pärnu LMPS) – 24.-25.juuli
• Prügi koristamine raskesti ligipääsetavatest kohtadest, töötuba keskkonnateadlikkusest, mereabi tutvustamine, praktilised eneseabi ja mereabi harjutused Emajõe äärsel alal Tartus – 26.juuli
• Laste merepäästelaager koos koristustalgutega (Juminda) – 29.juuli
• Merepääste meeskondade koolitus ja prügikoristus Vaindloo saarelt (Mustvee) – 1.august
• Haapsalu laste linnalaager Puskul II vahetus – 3.august
• Laste merepäästelaager koos koristustalgutega (Juminda) – 5.august
• Kaitseliidu noorte merelaager (Lääne-Eesti RPR) – 8.august
• Infoüritus laiemale sihtgrupile Kaberneemes – 12.august
• Laste merepäästelaager koos koristustalgutega (Juminda) – 12.august
• Dirhami kalapäev – 15.august
• Noarootsi Hara sadama päev – 20.august
• Kogukondlik aruteluring Leesil (Juminda) – 21.august
• Projekti pilootpiirkonna praktilise õppepäeva korraldamine Kaberneemes – 22.august
• Veeohutuse ja merepääste õpe Kiideva sadamas – 29.august
• Teavitusüritused Juminda pilootpiirkonna sadamates (Vergi, Võsu, Käsmu, Viinistu, Suurpea, Hara, Salmistu, Prangli, Neeme) – 29.-30.august
• Infoüritus Purtse sadamas – 30.august
• Punase raketi päev Haapsalus (Lääne-Eesti RPR) – 26. september

Saavutati projekti põhieesmärk – kohaliku kogukonna aktiveerimine mereturvalisuse, mereabi ja merereostuse teemadel Läänemere regioonis. Eesti kuues pilootpiirkonnas algasid Coca Cola toetatud projektitegevused jaanuaris 2020.a. ja jätkusid augustikuuni 2021. Täideti projekti alleesmärgid: a) pilootmerepäästeühingute piirkondlike koostöövõrgustike arendamine; b) kampaania „Turvaline ja puhas Läänemeri“ läbiviimine koostöös kõigi sihtgruppidega; c) Eesti väikelaevade mereabi süsteemi piirkondliku mudeli loomine.

2021. aasta suvel toimunud ürituste näiteid:

Lastele korraldas Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm palju huvitavaid praktilisi üritusi  – veeohutuspraktikad  juunikuus Uuemõisa, Haapsalu põhikooli õpilastele; laste linnalaagrid juulis Pusku rannas; veeohutuskoolitus 8. augustil Puise rannas. Meeldejääv  kogemus oli 3.-18. aastaste laste veeohutuskoolitus Puisel, milles soovisid osaleda ka lapsevanemad. Laste veeohutuse ja merekeskkonna koolitusega tegelesid aktiivselt ka Purtse, Juminda, Kaberneeme ja Mustvee pilootpiirkonnad.

Palju toimus mereabi infopäevi ja koolitusi. Kaberneeme vabatahtlikud merepäästjad tutvustasid Minu Meri ideid ja mereabi põhimõtteid 13.07.2021 Muhu Väina regati raames toimunud infoseminaril Ruhnu saarel. Tugeva tuule tõttu kasvas infopäev üle praktiliseks tehnilise mereabi teenuse osutamiseks abi vajavale paadile. Juminda Poolsaare Selts tähistas 16.juulil Hara sadamas seminaril oma tegevuse 130-ndat aastapäeva. Esile toodi ajaloolisi ja tänapäeva merepääste/ mereabi kogemusi. Suur oli paadiomanike huvi mereohutuse ennetuskoolituse vastu, mida korraldati juunis Kaberneemes, juulis Haapsalus, augustis Purtses

Projekti raames korraldati koristustalgud nii rannikul kui vees: Mustvee Vabatahtlik Järvepääste tegutses 31. juulil Mohni saarel ja 8. augustil Rannapungerjal jõe suudmes; Pärnu Lahe Merepääste Selts puhastas 4. augustil vee alt Pärnu jõe Kesklinna kaiäärset ala; Purtse Vabatahtlik Merepääste korraldas Purtse-Liimala-Aseri mereranna koristustalgud 1. augustil.

Kogu projekti perioodi (1.01.2020 – 10.08.2021) jooksul tekkis kogukondades suur huvi mereohutuse ja merevee puhtuse hoidmise vastu, mis on jätkutegevuste aluseks. Kokku korraldati 67 erinevat projektitegevust, milles osales kokku 3 688 ininmest, neist 30 olid suunatud lastele. Organiseeriti 20 koristustalgut, mille käigus koristati 17,8 tonni prügi.

Tulevikulootus on motiveeritud kogukondadel, kes väärtustavad „Minu Meri – Hoian ja Austan“ ideid.

#minumeri

 

Minu meri - austan ja hoian!