Komando ABC

Kuidas luua vabatahtlikku komandot?

Vabatahtliku komando loomisel on lihtsam ja keerulisem pool.

Lihtsam pool on seotud komando juriidilise loomisega. Selleks piisab liikmeskonnast (mis võib olla ühe rühma suurune ehk neli inimest) ja MTÜ registreerimisest ettevõtjaportaalis. Pärast seda saab kirjutada Päästeliidule liitumisavalduse ja teie ühing liidetakse üldisesse vabatahtliku pääste inforingi. Mõistlik on oma rühm korralikult välja koolitada nii, et kõigil liikmetel oleks vabatahtliku pääste või merepääste tunnistus, mis annab sotsiaalsed tagatised ja juriidilise õiguse osaleda väljakutsetel. Koolituste kohta saab informatsiooni meie koolituste lehelt.

Keerulisem pool on seotud varustuse hankimise, komandohoone rajamise ja kohaliku Päästeameti (PäA) päästekeskuse või merepääste puhul, Politsei- ja piirivalveametiga (PPA) lepingusse astumisega. Varustuse hankimiseks saavad ühingud raha kas korjanduste kaudu või kohalike omavalitsuste toetusena. Mõnikord võib juhtuda, et kasutatud, kuid töökorras vara kannab maha PäA või PPA ning selline mahakantud tehnika leiab oma tee päästeühingutesse. Selleks tasub suhelda vastavate asutuste piirkondlike juhtidega.

Varustuse ostmise eesmärgil tegelevad osad päästeühingud ka teenuste osutamisega kohalikele ettevõtetele ja omavalitsustele. Vabatahtlike ühingute komandohooneid on ühingute kasutusse saadud peamiselt kolmel teel. Tegemist on kas endiste PäA või PPA ruumidega, kohaliku omavalitsuse käsutuses olevate sobivate ruumidega, või on ühing ehitanud LEADERi vms projekti toel täiesti uue komandohoone. Päästeteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks tuleb samuti suhelda kohaliku PäA või PPA kontaktisikuga. Tuleb mõista, et nad sõlmivad lepingu vaid siis, kui see langeb kokku olemasoleva võimelüngaga üldisel päästeteenuste kaardil. Sellele vaatamata võib suhtlus kohalike PäA ja PPA ametnikega anda ideid, kuidas üht või teist aspekti muuta nii, et ühing oleks lepingukõlbulik.

Päästeliit saab kogu selle protsessi käigus anda nõu ja aidata leida kontakti nendega, kes saavad abiks olla.