INTROSERV

Päästeliidu ja Soome Merepäästeseltsi koostöös valmis projekt (INTROSERV) ühtse väikelaevade tehnilise mereabi teenuse arendamiseks Läänemere regioonis. Projekt sai toetuse Kesk-Läänemere programmist aastateks 2020-2021.

Projekti põhiline eesmärk on analüüsida erinevaid Põhjamaade mereabi mudeleid ning arendada koostöös soomlastega sobivaim nii-öelda Trossi teenuse mudel, mida rakendatakse nii Eestis kui Soomes.

Vabatahtlikel merepäästeühingutel on valmidus ja võimekus abistada väikelaevnikke nende tehniliste probleemide lahendamisel merel – lisakütuse tarnimisel, esmase tehnilise abi osutamisel või pukseerimisel lähisadamasse. Mereabi peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja olema alati kättesaadav. INTROSERV projekt tegelebki selle teenuse ja süsteemi loomisega Eestis.

Projekti kümnes pilootsadamas koordineerivad mereabi osutamist 5 piirkondlikku vabatahtlikku merepäästeühingut Eestis ja 5 Soomes. Pilootühingud loovad oma regioonis Trossi teenuse osutamiseks koostöövõrgustikud ning kaasavad kõik huvitatud vabatahtlikud ühingud ühtsesse süsteemi.

Projekti käigus toimuvad tehnilise mereabi koolitused ning info- ja ennetustööüritused kõigis pilootsadamates. Koostöösse kaasatakse väikesadamad, jahtklubid, kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid, merendusettevõtted, paadiomanikud ja kohaliku kogukonna meresõidu huvilised.

Reklaami ja mainekujundusega kuvatakse Trossi teenust ja ühtset sümboolikat. Suur osa projektitegevustest on ennetavad teavitus- ja koolitusüritused – nõupidamised, seminarid ja õppepäevad ning osalus merepäevadel, näitustel, meremessidel Eestis, Soomes ja Rootsis.

Naaberriikide kaasamiseks ühtsesse süsteemi korraldatakse rahvusvaheline mereabi konverents.