Dokumendid

Päästeliidu asjaajamine on avatud ja avalik

Siinsel lehel avaldame Päästeliidu avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumendid. Püüame aasta-aastalt tagada nende paremat kvaliteeti ja loetavust. Seega oleme väga huvitatud lugejate mis tahes tagasisidest. Kui teil on küsimusi või mõtteid, kuidas saaksime oma dokumentatsiooni veelgi paremini esitleda, kirjutage meile: info@paasteliit.ee

Tegevuse lähtealused
Päästeliidu aastaraamatud
Päästeliidu majandusaasta aruanded
Vastastikuse mõistmise memorandumid
Päästeliidu visuaalne identiteet