//the Header

Eesti vabatahtlik pääste sai 103-aastaseks

Täna on Eesti vabatahtliku pääste 103. sünnipäev! Tähtpäeva puhul tasub soovida õnne kogu Eestile, sest vabatahtlikud päästjad tähendavad oma kogukondadele ja ühiskonnale palju enamat. 

 

Vabatahtliku pääste tugevus on lakmuspaber, mis näitab meie rahva jõudu ja tahet olla üksteisele toeks ning kesta edasi oma isamaal.

On tõeline rõõm näha, kuidas vabatahtlikud päästeühingud aasta aastalt teevad ära aina suurema hindamatu töö, tagamaks kogukonna turvalisuse ja hoiavad vaimu.

Talvel Ukrainas alanud sõda näitas kui ühtsed ja kiirelt tegutsevad võivad meie vabatahtlikud päästjad olla. Mõne päevaga oli üle Eesti kogutud kokku annetused Ukraina päästjatele, kes tol hetkel olid väga kriitilises olukorras ja vajasid kiiret abi.

Suur hulk vabatahtlikke aitas Päästeliidul abisaadetisi komplekteerida ja kohale viia. Seetõttu olime esimeste hulgas, kelle abisaadetised üle Ukraina piiri sõitsid. Toetus on olnud raugematu ja kestab siiani. Hämmastav ühtsus! Koos oleme tugevad!

Jumala auks ja ligimese kaitseks! Palju õnne!

Siseminister Lauri Läänemets 7. septembril 2022 Päästeliidul külas.

Ajaloost

7. septembril 1919 asutasid vabatahtlikud tuletõrjeseltsid Tallinnas Estonia teatris üleriigilise katusorganisatsiooni – Eesti Üleriigilise Tuletõrje Liidu. Sellega pandi seaduslik alus üle-eestilisele ühisele vabatahtlikule tuletõrjetegevusele.

3. jaanuaril 2022 kinnitati registrikandega Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjeliidu ühinemine. Päästeliit jääb Tuletõrjeliidu enam kui 100-aastast järjepidevust vabatahtlikus päästes edasi kandma.