//the Header

Võitlus tulega Borjomis – nõukogude mentaliteet vs rahvusvaheline koostöö

Päästeliit jagab ja aitab rakendada Eesti vabatahtlike päästjate kogemusi Gruusias Borjomi piirkonnas. Rahvusvaheline koostöö aitab kasvatada huvi ja murda iganenud arusaamu.

Viimaste aastate äärmuslikud ilmastikutingimused on põhjustanud piirkonnas ulatuslikke metsatulekahjusid. Tulekahjud vähendavad bioloogilist mitmekesisust, ohustades ka elanikke ja külastajaid. Päästeliit aitab piirkonnas koolitada kohalikke päästjaid ja tagab neile vajaliku varustuse. Projekt sisaldab koolitusi ja seminare Gruusia sidusrühmadele vabatahtliku päästetegevuse, ennetustööde hankimise, automaatsete seiresüsteemide, ATV-de, raadiotelefonide, kaameratega GPS-seadmete ja vaatetornide teemal. Eesmärk on metsatulekahjud võimalikult kiiresti lokaliseerida, et vältida suuremaid loodusõnnetusi.

Borjomi piirkonna päästekomando.

Vestlesime projekti koordinaatori Gruusia poolelt, Mikheil Lomidzega.

Miks on see projekt oluline Gruusia ja Borjomi piirkonna jaoks?

See projekt mõjutab Borjomi piirkonda üsna palju. Borjomi tulekahjud on kohalike inimeste jaoks tohutu probleem. Mäletan viimase kümne aasta jooksul vähemalt 10 metsatulekahju.

Pilootprojekt on meie jaoks väga uuenduslik. Kasutame uut lähenemist (kogukonnapõhise huvi suurendamine ja kaasaegne tuvastustehnoloogia). Kui see projekt õnnestub, saab seda rakendada mitte ainult Borjomis, vaid kogu riigis.

Borjomi rahvuspargis metsatulekahjude seiresüsteemi võimekust tutvustamas.

Millist mõju võiks see projekt tulevikus avaldada?

Arvan, et täna tehtava baasil saame ehitada midagi suuremat. Kui näeme siin edukat tulemust, võime jätkata, sest huvi meie tegevuse vastu on üsna suur. Meie eesmärk on väga oluline mitte ainult meie organisatsiooni, vaid ka kohalike omavalitsuste ja kohalike inimeste jaoks.

Loodan, et kaasatud inimeste arv kasvab ja projekti jätkatakse laiemas mahus.

Eesti saatkonnas Tbilisis koostööprojekti tutvustamas ja juba saavutatud tulemusi analüüsimas.

Kas Borjomi kogukonnad on motiveeritud osalema vabatahtlikus päästmises ja ennetustöös?

Kogukonnad on üsna motiveeritud. Kohalikud inimesed on tegelikult väga innukad vabatahtlikud, olen neid näinud metsatulekahjudes kustutamisel.

Kui nad kogevad uutmoodi lähenemist, on nad sellest väga huvitatud. Selle eesmärgi saavutamiseks hakkame korraldama teabekampaaniaid, et tõsta teadlikkust tulekahjude ennetamisel.

Millise mentaliteediga on kohalikud inimesed? Mis võib projekti elluviimisel olla keeruline või isegi takistus?

Borjomi piirkonnas on täna veel kahjuks nõukogude mentaliteet alles. Ma ei räägi noortest. See tähendab, et mõnel inimesel pole ikka veel ühtekuuluvustunnet, mõni ei saa aru, et mets ja kogu piirkond – see on just nende kodu, nende vara.

Mets kuulub Borjomile – olen sündinud Borjomis, mu sõbrad on seal sündinud. Tahan, et me kõik siin saaksime aru, et peame oma piirkonna eest hoolitsema, veel on palju neid, kes sellest aru ei saa.

Seega, peame jätkama kohaliku kogukonnaga suhtlemist, tekitama huvi, motiveerima ja esitlema rahvusvahelisi näiteid.


“Kliimamuutuste mõju vähendamine läbi metsatulekahjude ennetamise ja neile tõhusama reageerimise korraldamisega Borjomi piirkonnas Gruusias”

Projekti maksumus: 222 000 €
KIK toetus: 113 191 €
Välisministeeriumi toetus: 86 610 €
Projekti läbiviimise aeg: 16.04.2020-30.04.2022