//the Header

Tänasest laieneb vingugaasianduri kohustuse ulatus

Tänasest laieneb vingugaasianduri kohustuse ulatus. Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, näiteks ahi, pliit või kamin, siis peab omanik selle varustama ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga.

Samuti kui hoones või hoone osas, näiteks saunas või muus mitte-eluhoones, on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse vingugaasianduriga. Vingugaasiandur mainitud hoonetesse paigaldada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks.

Kindlasti tasub arvestada ka sellega, et tavaline suitsu- või vinguandur on kasulik ainult siis, kui keegi on kodus.
Tasub mõelda NUBLU teenuse peale, kus suitsu või vingu levimisel edastatakse häireteade juhtimiskeskusesse, kust võetakse omanikuga kohe ühendust.

Veel täiendusi tuleohutuse seaduses:

  • Kasutusele võetakse päästeinfosüsteem küttesüsteemide kohta. Infosüsteemi sisestavad pottsepad ja korstnapühkijad kogu info tehtud tööde ning avastatud puuduste kohta. Kütteseadmete puhastamise akte ja ettepanekuid enam paberkandjal täita ei ole vaja. Kogu info küttesüsteemi kohta on vaadeldav infosüsteemis, kuid korstnapühkija kohustus on hoolduse käigus avastatud probleemidest teavitada ka küttesüsteemi omanikku.
  • Kohalik omavalitsus võib ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda üksikelamule, suvilale, aiamajale või elamu teenindamiseks vajalikule abihoonele ilma Päästeameti kooskõlastuseta.
  • Erasektori tuleohutuse spetsialistid saavad hakata pakkuma tuleohutusteenuseid, mille raames viivad läbi tuleohutusülevaatusi, mis võrdsustatakse riikliku tuleohutusjärelevalvega. Seaduses on määratletud ettevõtete liigid, mis peavad kolme aasta jooksul tegema tuleohutusülevaatuse, mille läbiviija on erasektori tuleohutusspetsialist. Erasektori spetsialisti poolt läbiviidav tuleohutusülevaatus vastab varasemale riikliku järelevalve ülevaatusele. Päästeametil on õigus jälgida eraettevõtja ülevaatuste tulemusi ja viib läbi pistelisi kontrolle kontrollitud ettevõtete- ning spetsialistide toimingute üle.
  • Seaduses täiendati tuletõrje veevõtukohale esitatud nõudeid.