//the Header

Päästeliit on olnud rekordiliselt pildis

Koroonaviirusest tingitud ja suuremaid kohtumisi välistavas olukorras on Päästeliit mööduva aasta jooksul enam panustanud sotsiaal- ja tavameedias pildis olemisele. Selle tulemusel on huvi ja teadlikkus liidu tegevuse vastu rekordiliselt tõusnud.

Kodulehe külastajate arv on kasvanud üle kahe korra (137.58%), külastajaid 17,234 (eelmisel perioodil* 7,254).
Lugemiste arv on kasvanud 78.19%, lugemisi on 33,520 (eelmisel perioodil 18,811).
Üheks huvi tõusu allikaks on 44 omauudist (eelmisel perioodil 5)

Päästeliidu Facebooki lehe jälgijate arv kasvas eelmise perioodiga võrreldes kolm korda kiiremini (1135 võrra – eelmise perioodi kasv 348).
Postitusi näinud auditooriumi ulatus on üle kahe korra kasvanud (214 969 – eelmisel perioodil 95 485)
Postituste arv on kasvanud ligi 10%, aga määrav on siinkohal kvaliteetse oma sisu mitmekordne tõus (nt 17 videot, eelmisel perioodil 7).

Päästeliitu mainiti avalikus meedias 84 korral (eelmisel perioodil periood 64).
Hinnanguline loetletav auditoorium kasvas üle miljoni lugeja/kuulaja/televaataja võrra (3,8 miljonit –  eelmisel perioodil 2,6 miljonit).

 

*Periood on 01.03 – 17.12 2020 ja võrdluseks on toodud 2019. aasta sama periood.