//the Header

Mis on vabatahtlike päästjate ennetushaagis?

Kogukondade turvalisust tagavate vabatahtlike päästjate tegevuse oluline osa on teadlikkuse tõstmine ehk ennetustöö. Uudne, aga ennast juba tõestanud abivahend selleks on ennetushaagis, millega saab efektiivselt läbi viia vee- ja tuleohutuskoolitusi.

„Ennetustöö on vabatahtlike päästjate tegevuses väga oluline osa. Kui me näitame ennast ja suhtleme oma kogukonna inimestega, siis tekib vastastikune usaldus. Meid tuntakse, meiega suheldakse ja elusid päästev info jõuab kodudesse. Näiteks, meie noorteringi lapsed räägivad kogetust hiljem oma kodudes ja ka sõprade-sugulaste juures,“ rääkis Nõo Priitahtliku Päästeseltsi juht Kadi Sarapuu.

„Vabatahtlik päästja peab oma kogukonnas usalduse tekitama, siis on lihtsam ka kodunõustamisi teha ja rahvaga suhelda. Kodunõustamisi jätkuvalt kardetakse („Teevad mulle trahvi!“). Vabatahtlikud vajavad kogukonna heakskiitu, et meile esitataks tuleohutusalaseid küsimusi, saaksime koos arutada ja lahenduste peale mõelda. Seda kõike ikka selleks, et vältida mõnel kurval päeval päästeautoga kohale tulemist.“

Nõo vabatahtlikel päästjatel on ennetushaagis üle poole aasta kasutuses olnud ja selle efektiivsuse kohta jätkub vaid kiidusõnu.

„Oleme haagise kaasanud kõikidele oma ennetusüritustele, nii staabi juures kui ka kaugemal. Ilmast me ennetustööd tehes enam ei sõltu. Kõik materjalid, päästevestid, päästerõngas, tulesimulaator ja muud vahendid on alati kenasti kaasas,“ lisas Sarapuu, kelle sõnul on ka noortering tänu haagisele veelgi suurema hoo sisse saanud.

Ennetushaagise soetamise plaan on ka Purtse vabatahtlikel. „Soovime soetada komplekteeritud ennetushaagise, millega läbi viia Lüganuse valla kõigis külades tuleohutuskoolitused,“ sõnas Daisi Käger Purtse Vabatahtliku Pääste komandost.

„Väga tähtis on, et osataks ohte märgata ka lähedaste juures, olgu nendeks siis vanemad lähedased, naabrid või sõbrad. Just tulekustutussimulaatoril läbi viidav õppe on vajalik, et kriisisituatsioonis oleks varasem praktiline kogemus omandatud. Kiire ja oskuslik reageerimine vähendab kahjusid, mida võimalik õnnetus või tulekahju võib põhjustada,“ lisas ta.

Purtse ennetushaagise soetamise heaks saab oma hääle anda iga registreeritud Lüganuse valla elanik 16. eluaastast peale. Seda saab teha SIIN.

Hääletus lõpeb 7. detsembril kell 23.59.

Koos oleme tugevad!

Vabatahtlikud päästjad väärivad paremat varustust!