//the Header

Grillihooaeg käes – kuidas teha seda ohutult?

Kevadpühadega koos on saabunud grillihooaeg. Siin on mõned ohutusnõuanded, millega tuleb arvestada, et grillimine oleks ohutu ja nauditav tegevus.

Grilli ettevalmistamine ja sobiva koha valik

Enne grillimise alustamist ja toiduainete hankimist, veenduge kindlasti, kas grill on töökorras, eriti hinnates gaasigrillide seisukorda. Probleemide korral võtke ühendust vastava spetsialistiga, kes oskab grilli parandada. Kasutades seadet, mis ei tööta korralikult, võib ohtu seada nii enda kui ka kaaskodanike tervise ning elu.

Paigaldage grill aeda või eramaja hoovi selliselt, et lahtise leegiga grilli puhul asuks see turvalises kauguses (soovitatavalt vähemalt 5 meetrit) hoonest, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust ning söega grill vähemalt kahe meetri kaugusel. Samuti peaks veenduma, et grill oleks asetatud piisavalt stabiilsele pinnale, et see ei oleks kogemata ümberlükatav.

Kuigi võimalus valmistada sööki kortermaja rõdul võib tunduda ahvatlev, võib see kahjuks lõppeda ränga tuleõnnetusega. Rõdu ja terrass on hoone osad ning seal grillida ei tohi. Enne grillima asumist on vajalik läbi lugeda grilli kasutusjuhend, kus on kirjas konkreetse grilli ohutusnõuded.

Grilli süütamine

Grilli süütamiseks tuleks kasutada ainult spetsiaalselt selleks mõeldud süütevedelikke. Grilli süütamisel ei tohi kasutada tuleohtlikke vedelikke, näiteks, bensiini, atsetooni jne, kuna need võivad tekitada plahvatuse, mis võib põhjustada raskeid põletusi. Leekidest peab eemal hoidma ka alkohoolseid jooke.

Valage süütevedelikku küttematerjalile ning oodake, kuni see imendub, siis süüdake ettevaatlikult, soovitatavalt kasutades pikka tulemasinat. Samuti pidage meeles, et süütevedelikku ei tohi valada juurde juba põlevale grillile.

Valvake hoolikalt lapsi

Grillimine on sageli seotud puhkusega pere ja sõprade ringis vabas õhus, seetõttu tuleb grilli kasutades alati silma peal hoida ka pere noorimatel liikmetel.

Tuleb jälgida, et lapsed ei läheneks grillile ega mängiks selle läheduses ning kõik süütevedelikupudelid ja tuleohtlikud esemed tuleb hoida nendele kättesaamatus kohas! Samuti ei tohi lastel lubada osaleda grilli süütamises või usaldada neile grilli valvamist isegi siis, kui kõrval on vanemad.

Kuhu pöörduda abi saamiseks

Tule tekitatud kahjude eest ei ole kaitstud keegi, seetõttu tuleb tuleõnnetuse korral otsida abi helistades hädaabinumbrile 112, sealt saadetakse appi lähimad kutselised või vabatahtlikud päästjad.

Artiklis on kasutatud Päästeameti ning Päästeliidu liikmesühingute soovitusi.

Teeme Eestis elu ohutuks!