//the Header

Päästeliidu strateegiat hakkab seadma vastvalitud nõukogu

Täna pidasid vabatahtlikud päästjad Nelijärvel üldkogu, kus valiti järgnevaks kolmeks aastaks uus nõukogu. 7-liikmeline esindus valiti printsiibil, et igast Eesti piirkonnast esindab vabatahtlikke üks nõukogu liige, kaks liiget esindavad üle-eestilise tegevuspiirkonnaga liikmeid ning üks nõukogu liige on Päästeliidu auliikme, Eesti Tuletõrjeliidu esindaja.

Varasema üheksa nõukogu liikme asemel otsustati valida nõukogu seitsme liikmelisena, et koosolekutel oleks täidetud kvoorumi nõue ning samas oleksid esindatud kõigi liikmete huvid. Varasemalt oli nõukogus ka üks saarte ja üks merepääste esindaja, nüüdki on need pädevused ja regioonid esindatud.

Senine nõukogu esimees Rait Killandi Kaberneeme Klubist tegi ettepaneku jätkata nendel nõukogu liikmetel, kes on selleks oma valmisolekut kinnitanud ning valida kindla tegevuspiirkonnata organisatsioonide esindajaks nõukogus Liis Truuboni Vabatahtlikust Reservpäästerühmast ja Toomas Roolaidi Priitahtlikust Mõttekojast AMFF, Tuletõrjeliidu esindajaks nõukogus Toomas Henk ning Ida-Eesti esindajaks Toomas Sillamaa Vajangu Tuletõrjeühingust. Samuti kinnitas Killandi enda valmisolekut jätkata nõukogus põhja piirkonna esindajana ning kaitsta huve merepääste valdkonnas.

Tauno Tähe avaldas soovi anda lääne piirkonna esindamine üle uuele nõukogu liikmele, tehti ettepanek valida lääne piirkonna esindajaks nõukogus saarlane Moonika Parksepp Atla-Karala Vabatahtlikust Merepääste Seltsist.

Lõuna piirkonna esindajana ei saanud hetkel jätkata Margus Möldri ning tehti ettepanek valida lõuna piirkonna esindajaks nõukogus Veiko Pormeister Karula Vabatahtlikust Tuletõrjeseltsist.

Hääletusel osalesid 55 liikmesühingu esindajad, kes valisid uue nõukogu koosseisus Liis Truubon (54 poolthäält), Toomas Roolaid (53 poolthäält), Toomas Henk (54 poolthäält), Toomas Sillamaa (55 poolthäält), Rait Killandi (55 poolthäält), Moonika Parksepp (53 poolthäält) ning Veiko Pormeister (54 poolthäält).

Päästeliidu üldkogu Nelijärvel 5.-6. aprill 2019