//the Header

Vabatahtlikud päästjad vajavad jätkusuutlikuks tegutsemiseks järgneval neljal aastal ligi 21 miljonit eurot

Päästeamet on esitanud Siseministeeriumile vabatahtlike päästjate lisarahastamise taotluse riigieelarvest järgneval neljal aastal kogusummas ligi 21 miljonit eurot.

Tugeva päästevõrgustiku loomisel on lisaks kutselistele päästjatele oluline roll kanda päästeala vabatahtlikel, kelle rahastamine ei ole Päästeameti hinnangul täna enam jätkusuutlik.

Eesti inimese turvalisuse tagamiseks, seda nii õnnetuste ennetamisel, päästetööl, demineerimisel, järelevalvel ja kriiside lahendamisel, soovib Päästeamet järgmise nelja aasta jooksul tõsta olemasolevate vabatahtlike päästeorganisatsioonide aastase keskmise toetuse 43 000 eurole. Lisaks on plaanis kahekordistada vabatahtlike päästjate arvu praeguselt 1966 inimeselt kuni 4000 vabatahtliku päästjani. Vabatahtlike päästjate arvu suurenemine eeldab täiendavaid kulutusi vabatahtlike päästjate väljaõppele, nende tehnilisele varustusele ning Päästeameti jätkusuutlikkusele ja võimekusele vabatahtlike tegevust toetada.

“Päästeamet seisab tugeva, ühtse ja hästirahastatud päästevõrgustiku eest,“ selgitab Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu lisarahastuse taotlemise tagamaid. „Vabatahtlike päästjate tegevus väärib kindlust, et saaks rahulikult ka kaugemaid eesmärke seada. See kõik vajab püsivat ja õiglast rahastamist. Just selle pärast oleme hakanud aina selgemalt poliitikutele ja avalikkusele väljendama seisukohta, et päästeala vabatahtlike rahastamine ei ole täna jätkusuutlik. Just selle pärast taotleb Päästeamet vabatahtliku pääste tegevuste rahastamiseks aastateks 2020–2023 Siseministeeriumilt ligi 21 miljonit eurot.“

Lisaks vabatahtlike päästjate arvu kasvatamisele ja seeläbi ühisvalveteenistuse võimaluste suurendamisele plaanib Päästeamet panustada rohkem noorte päästealastesse tegevustesse, kaasata rohkem vabatahtlikke kodunõustamistele ja elanikkonnakaitse tegevustesse, tagada vabatahtlike päästekomandode jätkusuutlikkus, toetada info paremat liikumist ning suurendada ühiskonna teadlikkust vabatahtlikus töös osalemise võimalustest.

Eestimaalaste huvi vabatahtliku päästjana tegutseda on jätkuvalt suur. Eelmisel aastal läbi viidud siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringu kohaselt tunneb vabatahtliku päästega liitumise vastu huvi umbes 146 000 inimest, mis on 15% Eesti 15–74 aastastest elanikest.

Allikas: Päästeamet

Teeme Eestis elu ohutuks!