//the Header

Rait Killandile Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 112 inimesele, kelle pühendumus on muutnud Eesti elu paremaks. Nende seas on Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi.

Presidendi kodulehel märgitakse, et Rait Killandi on andnud hindamatu isikliku panuse Eesti vabatahtliku pääste edendamisse ning seeläbi ka inimelude päästmisesse ja kodanikuühiskonna arengusse. Killandi eestvedamisel on 2010. aastal moodustatud ning vabatahtlikke maa- ja merepäästjaid koondav Päästeliit muutunud üheks olulisemaks Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti koostööpartneriks. Lisaks on Killandi isiklikult tegev nii vabatahtliku päästjana kui merepäästjana Kaberneeme vabatahtlikus päästemeeskonnas.

“On väga uhke tunne. See annab tunnistust sellest, et Eesti Vabariigi president on pidanud oluliseks tunnustada vabatahtliku päästega tegelemist meie riigis. Kindlasti pole see tunnustus vaid minule, see on kõigi Eesti üle 2000 vabatahtliku maapäästja ja 500 merepäästja jaoks oluline. Meie tegevust pannakse tähele ja see läheb korda,” ütles Killandi.

Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile eestimaalastele ja Eesti sõpradele, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks. Riiklike teenetemärkide väljaandmise õigus on seadusega antud Vabariigi Presidendile.

Eesti Punase Risti teenetemärgi on asutanud 1920. aastal Eesti Punase Risti Selts. Eesti Punase Risti teenetemärk antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete eest ja elu päästmise eest.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle 22. veebruaril Arvo Pärdi Keskuses.

Teeme Eestis elu ohutuks!