//the Header

Päästeliidu algatus ilutulestiku maksustamiseks sai rahva toetuse ja läks Riigikokku

Päästeliit saatis täna parlamenti Arvamusfestivalil välja käidud ettepaneku maksustada vabatahtlike päästjate toetuseks ilutulestikuga paugutamine, mis sai rahvaalgatus.ee keskkonnas oodatust suurema inimeste toetuse.

Jaanuari alguseks kogunes algatusele 1355 toetusallkirja. Et parlament ettepaneku arutada võtaks oli vaja vähemalt 1000. Ettepaneku heakskiitmisel kehtestatakse ilutulestikule luksusmaks, millega igalt pürotehnikale kulutatud eurolt läheks kindel protsent vabatahtlike päästjate toetuseks.

Täna andis Päästeliit oma pöördumise Toompeal üle Riigikogu esimehele Eiki Nestorile, kes otsustab menetlusse võtmise kuu jooksul ja edastab selle asjaomasele Riigikogu komisjonile.

Päästeliidu nõukogu liige Toomas Sillamaa: „Tagasiside meie ideele on olnud sümpaatselt toetav. Rohked kommentaarid sotsiaalmeedias ja rahvaalgatuse keskkonnas on näidanud – kodanikel on soov, et ilutulestiku tarbimine oleks teadlikum, enam reguleeritud ning ilutulestiku maksustamist vabatahtlike päästjate toetuseks peetakse üheks võimaluseks, kuidas vabatahtliku pääste valdkonda lisarahastust leida.“

Riikliku päästeteenuse kättesaadavus on üldiselt hea, kuid liialt aeglane 121 000 maapiirkonnas elava Eesti inimese jaoks. Just seal tulevad appi vabatahtlikud päästjad, keda tegutseb erinevatel päästealadel kokku üle 3000 inimese. Päästeliit soovib oma ettepanekuga tuua vabatahtlike päästjate rahastamise teema taas otsustajate teadvusesse.

Eestis, nagu mujalgi Euroopas on tavaks saamas, et koostöös riigiga on ka vabatahtlikel järjest suurem panus turvalisuse tagamisel. Eesti puhul paistab silma, et vabatahtlike rahastamine ennetustöö tegemiseks ja ühingute valmisoleku hoidmiseks ei ole piisav. Lisavajadus aastateks 2020-2023 on 12 608 000 eurot. Sillamaa sõnul oodatakse selgelt, et pääste ja turvalisuse valdkonda peaks senisest enam panustama ja seda mitte vaid ühe sihtotstarbelise maksu lisamisega.

Vabatahtlike katusorganisatsiooni juhatuse esimees Kaido Taberland: „Päästeliit ei looda vabatahtlike võimekuse tõstmisel loomulikult vaid riigi abile ega sihtotstarbelise maksu kehtestamisele. Soovime Eestiski juurutada mujal levinud tava, kus vabatahtlikku päästet toetavad nii oma hoiaku kui annetustega inimesed ja ettevõtted ning kohalikud kogukonnad ja omavalitsused.“

Toomas Sillamaa: „Me ei väida, et pürotehnika oleks üks suuremaid tuleõnnetuste põhjustajaid, kuid ennekõike on tegemist luksuskaubaga, mille aastavahetusel ja muudel tähtpäevadel taevasse tulistamine on ohuallikas, mille tagajärgedega peavad tegelema ka vabatahtlikud päästjad. Suurt kõlapinda leidnud Nurmiko aiandi põlengule Harjumaal reageerisid lisaks kutselistele Alansi, Hüüru, Rae, Saku ja Tõdva vabatahtlikud päästjad. Ka aiandi perenaine Reeli Ungerson, kelle pere elutöö hävitas üks aastavahetusel lendu lastud rakett, tegi üleskutse piirata rakettide ja ilutulestiku kasutamist.“

Kaido Taberland: „Loomulikult ei ole meil üksikasjalikku kalkulatsiooni, kui suur ilutulestiku luksusmaks võiks olla. Ennekõike soovime algatada arutelu, et tajuda ühiskonna üldist hinnangut, kas sarnane luksuskauba maksustamine on võimalus, millega päästa vaakumist vabatahtlike päästjate rahastamine ja seeläbi anda oluline panus kogu ühiskonna turvalisemaks muutmisesse.“

Päästeliidu algatus ilutulestiku maksustamiseks läks Riigikokku

Teeme Eestis elu ohutuks!