//the Header

Aasta Õpetaja 2018 laureaat on Palamuse vabatahtlik päästekomando

Aasta hariduse sõbrad on Palamuse pritsumehed.

14. oktoobril tunnustati Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti Vabariigi parimaid õpetajaid ja
haridustöötajaid. Kokku jagati galal “Eestimaa õpib ja tänab” tunnustusi 14 kategoorias, tiitli Aasta
hariduse sõber laureaat on Palamuse pritsumehed.

Tõeliste sõpradena on Palamuse Pritsumehed alati valmis olnud Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi
algatatud projektides kaasa lööma. Nende abiga on kool korraldanud päästetehnika ja -vahendite
tutvustusi ning päästeõppusi, talviti on pritsumeeste käe all valminud uisuväljak, mis on
kasutamiseks nii kooli kehalise kasvatuse tundides kui kohalikele elanikele.

Lisaks on pritsumehed korraldanud põhikooli õpilastele Väikeste Päästjate huviringi, milles
tegeletakse nii tuletõrjespordi kui meeskonnatöö arendamisega. Pritsumeeste juhtimisel sai teoks
projekt „Veega sõbraks“, milles koolitati õpilasi Kuremaa ujulas, suvise veekogu ääres ja talvel
kohaliku Amme jõe jää peal. Pritsumehed on tegelenud ka üle Eestilise projektiga „Kaitse end ja aita
teist“, kus õpilased saavad vajalikke ohutusalaseid ja tervisealaseid teadmisi. Samuti sai
Pritsumeeste eestvedamisel talgutel korda tehtud Palamuse aleviku ujumiskoht, kus on nüüd
teabestend päästevahenditega.

Käesoleval kevadel oli kõigil võimalik kandidaate esitada, galat korraldasid Haridus- ja
Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Teeme Eestis elu ohutuks!