//the Header

Baltic Agro laiendas kohalike päästekomandode toetusprogrammi

Põllumajandusettevõte Baltic Agro toetab sel aastal Päästeliidu kaudu vabatahtlikke päästjaid kokku 5000 euroga

Toetuse pälvivad tänavu viie erineva piirkonna päästekomandod.

“Baltic Agro hindab Päästeliidu vabatahtlikku ühistegevust kõrgelt, sest põllumajanduses on ohutus kõrges hinnas – põllumees peab teadma, et nii elud kui ka vara peavad saama võimaliku õnnetuse korral kiirelt päästetud,” ütles Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

“Suured küünid, laudad, viljakuivatid ja laohooned, aga ka tehnika, nagu traktorid, külvimasinad, kombainid on seotud riskidega ning vajaduse korral peab abi olema lähedalt võtta,” lisas Ameerikas.

Baltic Agro poolt saavad 2018. aastal tuhandeeurose toetuse Tori, Simuna, Kolga-Jaani, Sangaste ja Palamuse vabatahtlikud päästekomandod.

“Vabatahtlikud päästjad on maapiirkondades tavaliselt esmareageerijad. Inimesed on hingega asja juures, kuid vajadus kaasaegse varustuse järele kasvab, seega on selline toetus neile eluliselt oluline,” selgitas Päästeliidu sponsorlus- ja partnerlussuhete juht Joanna Adler.

Eelmisel aastal toetas Baltic Agro Kõpu vabatahtlikku päästekomandot. Komandopealiku Tõnu Vreimanni sõnul soetas Kõpu Tuletõrjeselts selle eest hädatarvilikku päästevarustust, näiteks joatorusid.

“Lisaks rahalisele abile oli tervele meeskonnale väga motiveeriv, et üks ettevõte märkas ja pidas vajalikuks vabatahtlike päästjate tegevusele õla alla panna,” rõhutas Vreimann.

Päästeliit koondab üle Eesti ligi 3000 vabatahtlikku päästjat, kes reageerivad 25% kõigist väljakutsetest ning kelle osakaal ennetus- ja päästetöödel tõuseb jätkuvalt. Päästeliidu eesmärk on tagada vabatahtlike päästevõimekuse hüppeline kasv järgmise viie aasta jooksul, et Eestis oleks 2025. aastaks Skandinaaviaga võrdväärne ohutustase.

Pildil eelmisel aastal toetuse pälvinud Kõpu vabatahtlik päästekomando soetas toetuse eest joatorusid ja muud päästevarustust. Foto autor: Päästeliit

Teeme Eestis elu ohutuks!