//the Header

Päästeliidul valmis aastaraamat

Parem hilja kui mitte kunagi

Aastaraamatuid antakse tavaliselt välja aasta esimeses pooles. Neid, mis möödunud aasta kohta käivad. Päästeliit sai seekord oma aastaraamatuga maha augusti alguseks. Kaua tehtud kaunikene? Jätame selle lugejate otsustada.

Aastaraamatust leiab ülevaate 2017. aasta peamistest tegevustest, ühiskondlikust kaasatusest ja koostööst toetajatega, 2017. aasta eesmärkide täitmisest ning 2018. aasta eesmärkidest. Samuti leiab aastaraamatust peamised statistilised näitajad nii vabatahtlike arvu, väljakutsete kui Päästeliidu eelarveliste vahendite osas.

Päästeliidu aastaraamatu lõpuosa on pühendatud vabatahtliku pääste õnnenööbile. Aastaraamat on kättesaadav Päästeliidu kodulehelt. Head lugemist!

Teeme Eestis elu ohutuks!