//the Header

Jaanituli ridva otsa!

Eesti regilaulude andmebaasi vanim jaanitulega seonduv sissekanne pärineb 1868. aastast, Halliste või Karksi kihelkonnast, Leena Kase sulest

Jaani laupäeval toodi elajatele heinu, ja nimelt veel Jaani lillesi, milledest osalt ära kuivatadi ja lehmade poegemise ajaks paigale panti ja osalt kohe värskelt elajatele ette anti. Jaani laupäeval tapeti igas peres lammas, mis ammu selleks juba ette arvatud oli ja keedeti siis liha ja käkkisi, mis Jaani laupäeva õhtul ja Jaani päeval söödi. Jaani laupäeva õhtul tehti suur tuli ja aeti elajad ja lambad kolm korda ümber tule, “Jaani heinu” ees kandes, mille järele heinad loomadele ette anti. Pärast seda käis perenaine söögiga ees, pere ja lapsed järel, kolm korda ümber tule, pani söögi maha, võttis söögi juurest salaja ohvri kivi jauks ära, ilma et teised seda tohtisivad näha, – seda püha saladust ei julgenudgi teised tähele panna, – viis ohvri kivi peale ja ütles: “Maa ema, sa andsid mulle, nüüd toon ma sulle, võta vastu, mis ma su käest saanud olen!” Selle järele istusivad kõik tule äärde, sõivad, jõivad, olivad rõõmsad ja laulsivad:

Jaaniga, Jaaniga!
Mistes Jaani oodetesse, Jaaniga, Jaaniga!
Jaani kahja kannetesse
Et o ni ärju oodatse
Piduliku piima lehma,
Sest ep Jaani oodetesse,
Jaani kahju kannetesse!

Peale selle panti suure ridva otsa Jaanituli põlema. Jaani päeva öösel pidi maa kolmkorda õitsema, mida arstid ja targad valvasivad, teised inimesed seda vist ei näinud. Kui õitsemise ajal maa valgeks läinud, laulnuvad valvajad, lahutanuvad puhta riide ruttu maa peale, tõmmanuvad riidega kaste kokku ja puserdanuvad saadud kaste anuma sisse, mis kõigel kolmel korral sündinud. Selle saadud veega arstinuvad nad kõiksugusid haigusid ja saatnud mitmasugusid õnnesid korda.

Päästeliit paneb kõigile südamele, et jaanilõke peab hoonest vähemat 15 meetri ja metsast 20 meetri kaugusel olema. Lõkkeaseme ümbruses ei tohi olla süttivat materjali. Tuld ei tohi teha tugeva tuulega. Lõkke tegemisel ja grillimisel olgu läheduses  ämbritäis vett või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta hetkekski  järelevalveta. Peo lõppedes tuleb viimasedki söed lõkkeasemel ära kustutada.

Valge lõkke ja sinise taeva joonistas Päästeliidu jaoks Berliinis tegutsev eesti kunstnik Veiko Liis.

Teeme Eestis elu ohutuks!