//the Header

Päästeliit kogus tuletõrjeautode remondiks 6905 eurot toetusi

2017. aasta detsembris toimunud toetuskampaaniaga kogus Päästeliit vabatahtlike kasutuses olevate tuletõrjeautode remondiks 6905 eurot

Päästeliit algatas 7. detsembril 2017 avaliku toetuste kogumise kampaania, mille eesmärgiks oli kuu lõpuks koguda 11200.- eurot vabatahtlike päästeühingute tuletõrjeautode remondiks. Kampaania otseseks ajendiks oli novembri lõpus avalikuse ette jõudnud hinnang, mille kohaselt ei vasta paljude vabatahtlike päästjate tehnika kehtivatele nõuetele. Vabatahtlike kasutuses oleva tehnika keskmine vanus küündib üle 30 aasta.

“Tahtsime ilmnenud probleemidele kiiresti reageerida,” selgitab Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland. Päästeliidu üleskutsele reageerisid kümned eraisikud, ettevõtted ja kodanikuühendused.

“Kuigi seadsime eesmärgiks saada kokku 11200 eurot, siis arvasime, et reaalselt laekub vähem kui kuu ajaga heal juhul 2000 eurot. Lõpuks oli toetus palju suurem kui oleksime osanud prognoosida,” selgitab Päästeliidu sponsorlus- ja partnerlussuhete juht Joanna Adler.

Detsembri lõpuks olid kuuldused Päästeliidu kampaaniast jõudnud ka riiklike ametiasutusteni. Päästeamet vaatas üle vabatahtlike toetuseks mõeldud vahendite saldo, millest ilmnes, et 2017. aastast kasutamata jäänud ressursi arvelt on võimalik 2018. aasta esimeses pooles suunata üle 100 000 euro vabatahtlike ühingute tehnika korrastamiseks.

“See on meie suur töövõit. Kokkuvõttes tagasime nii kodanike toetuste kui riiklike vahendite kaasamise kaudu tuletõrjetehnika korrastamises võimsa edasimineku,” võtab Kaido Taberland teema kokku.

Annetajatelt saadud toetuste väljajagamiseks korraldas Päästeliit sisekonkursi, mille taotluste tähtaeg on 14. jaanuar 2018. Toetust saanud projektidest on võimalik lugeda Päästeliidu kodulehelt.

Teeme Eestis elu ohutuks!